Биология

1 Зинаҳои эволютсияи одам
2 Биосфера, таркиб ва вазифаҳои он
3 Инкишофи олами органикӣ дар эраҳои протерозейой ва пелеозой
4 Инкишофи олами органикӣ дар эраҳои мезозой ва кайназой
5 Қонунҳои асосии эволютсияи биологӣ
6 Методҳои селексия
7 Муносибатҳои антибиозӣ
8 Назарияи эволютсионии Ж.Б.Ламарк
9 Назарияи эволютсионии Ч. Дарвин
10 Пайдо шудани намудаҳо чун натиҷаи микроэволютсия
11 Роҳҳои ба даст овардани прогреси биологӣ
12 Тағйирпазирии ғайриирсӣ ё модификатсионӣ
13 Тағйирпазирии ирсӣ ё генотипӣ
14 Тасаввуроти ҳозира оид ба механизм ва қонуниятҳои эволютсия. Микроэволютсия
15 Таснифи табиати зиндаи Карл Линней
16 Таърихи геохронологии Замин
17 Фотосинтез
18 Шаклҳои интихоби табиӣ

Шарҳ

Мухобирот
Мухобирот гузоштан ба маводи мазкур иҷозат нашудааст.